Co warto wiedzieć o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych?

Każdy radca prawny musi zdawać sobie sprawę, że swoim działaniem może on, często nieświadomie, wyrządzić krzywdę klientowi. Nie zmienia to faktu, że nawet nieświadome działanie na szkodę klienta może doprowadzić do dochodzenia przez niego swoich praw. Właśnie z tego powodu obowiązkiem radcy prawnego jest wykupienie obowiązkowej polisy OC. Co warto wiedzieć przed zakupem takiego ubezpieczenia radców prawnych?

W jakich sytuacjach przydają się obowiązkowe ubezpieczenia radców prawnych?

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych okazać się mogą bardzo przydatne w wielu różnych sytuacjach. Dla przykładu, obowiązkowa polisa OC radcy prawnego ochroni go w sytuacji, gdy zaproponuje on klientowi błędną poradę, co oznaczać będzie dla tego klienta szkodę. W takim przypadku opisywane ubezpieczenia radców prawnych mogą okazać się swoistym finansowym wybawieniem, ponieważ to z polisy pokryte zostaną koszta powstałej szkody. Oczywiście pamiętać przy tym należy, że środki z ubezpieczenia zostaną wypłacone zgodnie z określonymi w jego warunkach limitami.

Pamiętać warto, że klient radcy prawnego domagać się może także odszkodowania z powodu zaniechania przez niego czynności. Również i w takiej sytuacji bardzo pomocne dla radcy okaże się obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Klienci uznać mogą, ze do błędu, czy zaniechania doszło na każdym etapie współpracy – także podczas postępowania sądowego, lub też administracyjnego. Zdecydowanie warto więc pamiętać o tym, by polisa OC była zawsze aktualna – jest to kwestia nie tylko przepisów, ale i bezpieczeństwa.

Pamiętać warto, że klient radcy prawnego domagać się może także odszkodowania z powodu zaniechania przez niego czynności

Jakie korzyści płyną z posiadania obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych?

Korzyści płynące z wykupienia obowiązkowej polisy OC w postaci ubezpieczenia radców prawnych są naprawdę olbrzymie. Jest ich naprawdę bardzo wiele, dlatego w poniższej liście wymienimy zaledwie kilka najważniejszych

  • spełnienie ustawowego obowiązku – i uniknięcie konsekwencji związanych z brakiem posiadania takiej polisy
  • niższe ryzyko związane z wykonywaną działalnością
  • pokrycie przez ubezpieczyciela szkód wyrządzonych przez radcę prawnego
  • większa wiarygodność wobec klientów.

Warto podkreślić, że wykupując takie ubezpieczenie zdecydować się można zarówno na płatność jednorazową, jak i ratalną. To dobra opcja dla osób, które chcą wypróbować ofertę konkretnego ubezpieczyciela.

Brak ważnej polisy obowiązkowej OC radcy prawnego – konsekwencje


Każdy radca prawny powinien pilnować tego, by regularnie opłacać koszty związane z takim ubezpieczeniem. W sytuacji bowiem unieważnienia ubezpieczenia radcy prawnego z powodu braku płatności, lub po prostu braku wykupienia takiej polisy, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Mowa tu o możliwości nałożenia na radcę szeregu kar wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim dotkliwych kar finansowych.

Co więcej – radca prawny zobowiązany jest do pokrycia z własnej kieszeni wszelkich szkód, jakie wyrządził klientom działając bez wykupionej obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Nie ma tu znaczenia jego sytuacja finansowa, czy liczba wyrządzonych szkód – każdy klient, który poczuje się pokrzywdzony działaniem eksperta będzie miał prawo dochodzić od niego roszczeń pieniężnych. To zaś generować może dodatkowe koszta sądowe i komornicze.

W sumie koszta te mogą opiewać na naprawdę zawrotne sumy. Działając więc pragmatycznie, warto po prostu wykupić ubezpieczenie OC radcy prawnego i cieszyć się znacznie niższą kwotą do zapłaty, oraz szeregiem korzyści wynikających z faktu jego posiadania.