Jakie ubezpieczenie dla rowerzysty wybrać?

Nie ulega wątpliwościom, że coraz więcej osób decyduje się na poruszanie się rowerem. Z jednej strony jest to korzystne dla zdrowia i środowiska, z drugiej jednak niesie za sobą pewne ryzyko. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie swojego roweru oraz siebie jako rowerzysty, aby móc spać spokojnie. W tym artykule omówimy jakie ubezpieczenie rowerzysty warto rozważyć.

Ubezpieczenie OC rowerzysty

Ubezpieczenie OC rowerzysty jest niezwykle ważnym ubezpieczeniem. Jeśli w czasie jazdy na rowerze wyrządzimy szkodę innemu uczestnikowi ruchu drogowego, zazwyczaj musimy pokryć koszty naprawy pojazdu, leczenia i wszelkie inne związane z tym koszty. Ubezpieczenie OC dla rowerzysty chroni nas przed roszczeniami osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody. Przykładowymi zdarzaniami, przed którymi może ochronić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rowerzysty są:

 • zderzenie z innym rowerzystą,
 • uszkodzenie samochodu,
 • potrącenie pieszego.

Ubezpieczenie to obejmuje zarówno szkody osobowe, takie jak obrażenia ciała oraz uszczerbek na zdrowiu osób trzecich, a także szkody majątkowe.

Kto powinien zdecydować się na wykupienie takiej polisy? Ubezpieczenie to jest polecane wszystkim osobom, które często poruszają się rowerem (a w szczególności po ruchliwych drogach) lub uczestniczą w organizowanych wyścigach rowerowych. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie to nie zwalnia nas całkowicie z odpowiedzialności za szkody jakie wyrządzimy innym osobom, dlatego zawsze warto pamiętać o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego i ostrożne jeździć na rowerze.

Ubezpieczenie od NNW rowerzysty

Drugim niezwykle ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci rowerzysty. W przypadku wypadku, który doprowadził do uszkodzenia zdrowia, ubezpieczenie NNW pozwala na otrzymanie odszkodowania. Polisa obejmuje między innymi:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
 • świadczenia pogrzebowe w przypadku śmierci.

Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia i zwykle wynosi kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Kiedy warto ubezpieczyć się od NNW? Przede wszystkim, jeśli poruszamy się po ruchliwej drodze lub w terenie, gdzie istnieje duże ryzyko upadku. Szczególnie ważne jest to dla osób, które często trenują jazdę na rowerze, jeżdżą po górzystym terenie lub biorą udział w wyścigach. Dla takich osób ubezpieczenie NNW to podstawa. Należy pamiętać, że wypadki zdarzają się wszędzie, a rowerzyści są szczególnie narażeni na ryzyko urazów.

Ubezpieczenie rowerzysty – na co zwrócić uwagę?

Istnieje kilka ważnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia dla rowerzysty:

 • Zakres ubezpieczenia – należy uważnie przeczytać co jest objęte ubezpieczeniem.
 • Wysokość odszkodowania –  należy sprawdzić jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania, jaką możesz otrzymać w przypadku nieszczęśliwego wypadku i upewnić się, czy jest ona wystarczająca.
 • Okres ochrony – należy zwrócić uwagę na to, jak długo trwa okres ubezpieczenia.
 • Wymagania dotyczące użytkownika – należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie wymaga, aby użytkownik miał odpowiedni wiek i uprawnienia do prowadzenia roweru, aby móc skorzystać z ubezpieczenia.

Przy wyborze ubezpieczenia OC lub NNW rowerzysty warto kierować się opiniami innych osób, które korzystają z takiego zabezpieczenia oraz wybrać sprawdzonego i godnego zaufania ubezpieczyciela.