Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości — co warto wiedzieć?

Zarządcy nieruchomości pełnią wiele obowiązków. Zadania, z którymi muszą się mierzyć na co dzień to między innymi administrowanie budynkami, utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym, zarządzanie finansami, a także za wszelkie zdarzenia i sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania nieruchomościami. Ze względu na wagę pełnionej funkcji, nie można zapomnieć o prawidłowym zabezpieczeniu się pod względem finansowym. Dlatego zarządcy nieruchomości są zobligowani do posiadania aktualnej polisy OC. Obowiązek ten jest zapisany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć podstawowe kwestie dotyczące wysokości sum wypłacanych przez ubezpieczycieli, tego, jakie szkody obejmuje umowa, z czym musi się liczyć zarządca nieposiadający polisy i na jakie szczegóły zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego ubezpieczenia.

Konsekwencje braku posiadania polisy OC

Czy za brak aktualnej umowy o ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości, osoba pełniąca tę funkcję ponosi karę? Jak najbardziej. Za nieutrzymanie ciągłości polisy OC grozi kara grzywny. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu działania bez ochrony polisą, ogólnej skali działalności zarządcy oraz wysokości jego przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Grzywna może wynieść od czterokrotności do dziesięciokrotności tej sumy.

Jakie zdarzenia obejmują polisy OC?

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości obejmuje szkody, które zostały spowodowane jego niewłaściwymi decyzjami lub zaniechaniami. Do najczęściej występujących powodów roszczeń należą sytuacje, w których dojdzie do:

  • zalania mieszkań
  • awarii instalacji
  • uszkodzeniem budynków
  • nieprawidłowych rozliczeń z mieszkańcami budynku. 

Co ważne, w sytuacji, kiedy w realizację obowiązków zarządcy są zaangażowane osoby trzecie, ubezpieczenie obejmuje również ich działania. 

Na jaką kwotę można liczyć, korzystając z ubezpieczenia OC?

Osobą odpowiedzialną za ustalenie minimalnej sumy ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości jest Minister Finansów. Według obecnie aktualnej ustawy wynosi ona 50 000 euro. W wielu przypadkach wystąpienia szkody, za którą odpowiedzialność powinien ponieść zarządca, ta minimalna suma okazuje się niewystarczająca. Uwzględniając realne i aktualne warunki gospodarcze w kraju, ubezpieczalnie przeważnie oferują dużo wyższe kwoty. 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy OC dla zarządcy nieruchomości?

Przy wyborze konkretnego ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników:

  1. Zakres ubezpieczenia 
  2. Limit polisy
  3. Aspekty wykluczające wypłatę ubezpieczenia
  4. Uwzględnienie ochrony prawnej
  5. Ocenę wiarygodności ubezpieczyciela
  6. Koszt polisy.

W przypadku polisy OC dla zarządcy nieruchomości warto również skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym, który specjalizuje się w ubezpieczeniach dla zarządców nieruchomości. Może on pomóc w zrozumieniu szczegółów pokrycia, odpowiednio dostosować polisę do indywidualnych potrzeb i udzielić wszelkich dodatkowych porad.

OC zarządcy nieruchomości to niezwykle ważne ubezpieczenie dla osób czynnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Posiadanie takiego zabezpieczenia finansowego pozwala na większą swobodę działania i zapewnia wyższe poczucie bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia ewentualnych szkód jest w takiej działalności dosyć wysokie, dlatego warto poświęcić więcej czasu na dokładne dobranie oferty ubezpieczeniowej pod indywidualne potrzeby.