Ubezpieczenia OC dla radców prawnych

Radcy prawni tak jak przedstawiciele innych zawodów także powinni posiadać ubezpieczenie. Nawet praca tego typu może nieść za sobą pewnego rodzaju ryzyko. Przykładowo można ulec wypadkowi samochodowemu podczas podróży na rozprawę, czy popełnić rażący błąd podczas wykonywania swoich obowiązków. Na szczęście mamy obecnie na rynku dostępne wiele ciekawych ofert z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Co to jest tak właściwie OC?

Jest to rodzaj ubezpieczenia, który ma na celu ochronę majątku osoby zobowiązanej do pokrycia szkód, które spowodowała ona w następstwie czynu niedozwolonego, tudzież błędu, lub w razie niewywiązania się przez nią z umowy.

OC kancelarii prawnej act committed

Jest to tak zwane radca prawny ubezpieczenie OC (szczegóły oferty: https://iexpert.pl/radca-prawny/) nadwyżkowe dla kancelarii radców prawnych. Za jego sprawą można w dość swobodny sposób dopasować polisę do indywidualnych potrzeb instytucji. Jest to możliwe dzięki bardzo szerokiemu wachlarzowi sum o charakterze gwarancyjnym, a także zróżnicowanym od siebie okresom zgłaszania roszczeń. Ubezpieczenie to ma jeszcze jedną ogromną zaletę, bowiem daję możliwość zabezpieczenia innych prawników pracujących w tej samej kancelarii, czyli tak zwanych podwykonawców. Ponadto zapewnia ono wydłużony okres ochrony, a ubezpieczyciel w pełni rezygnuje z prawa do regresu.

OC kancelarii prawnej claims made

Jest to dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla radców prawnych. Tak jak w przypadku OC kancelarii prawnej act committed dzięki szerokiemu zakresowi sum gwarancyjnych, a także niezwykle wydłużonemu okresowi zgłaszania roszczeń mamy w jego przypadku możliwość dość prostego i bezproblemowego dopasowania polisy do własnych potrzeb. Można je wykupić zarówno w formie indywidualnej dla pojedynczej osoby, jak i dla całej kancelarii. W tym drugim przypadku zakresem jej obowiązywania zostaną objęci wszyscy pracownicy instytucji. Polisa ta gwarantuję ponadto wydłużony czas ochrony, oraz odpowiednie zabezpieczenie dokumentów operowanych przez firmę. Może ona także objąć spółki o charakterze cywilnym.

OC aplikanta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikanta to polisa, która ma na celu zapewnienie klientowi dodatkowej polisy, w pełni niezależnej od tej, którą objęty jest jego pracodawca. Jest to dedykowane dla zawodów prawniczych ubezpieczenie stworzone przy pomocy Krajowej Izby Radców Prawnych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Radc%C3%B3w_Prawnych). Może zostać wykupione zarówno w formie indywidualnej przez samego zainteresowanego, jak i przez jego pracodawcę, czyli kancelarię, w której pracuję. Jej zaletą jest swobodna możliwość wyboru sumy gwarancyjnej, minimum formalności, a także ratalny system płatności za usługę. Mamy tutaj do wyboru 3 opcje, do których należy podział  całkowitej kwoty na 2, 4, lub 12 rat.

Ubezpieczenie OC syndyka, likwidatora, kuratora

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane do radców prawnych pracujących w zawodzie nadzorcy sądowego, syndyka, zarządcy, a także kuratora i likwidatora, które w świetle prawda podlegają zakresowi obowiązywania ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez osoby je wykonujące podczas czynności zawodowych osobiście, lub za sprawą pełnomocnika. Polisa ta jest w pełni zgodna z przepisami obowiązującymi w Kodeksie Cywilnym, oraz Kodeksie Spółek Handlowych. Może ona także objąć swoim zakresem osoby wykonujące zawód mediatorów. Do jej zalet należy możliwość wybrania ratalnego schematu płatności, podzielonego na 2, 4, tudzież 12 rat, zapewnienie pełnej ochrony, swobodna możliwość wyboru sumy gwarancyjnej i minimalizacja ryzyka o charakterze zawodowym.