Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Każdego roku Polska jest odwiedzana przez dużą ilość obcokrajowców. Bez względu na to czy przebywają oni w państwie zarobkowo czy turystycznie, powinni posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie takie daje możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy medycznej w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, koszty leczenia mogą być wysokie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wiele osób błędne zakłada, że posiadanie karty EKUZ jest wystarczającym zabezpieczeniem na wypadek nieszczęśliwego wypadku czy konieczności skorzystania z pomocy medycznej. Dokument ten może posiadać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej posiadający ubezpieczenie zdrowotne. Jednak karta ta nie gwarantuje specjalistycznej pomocy.

Posiadanie karty EKUZ umożliwia wyłącznie otrzymanie absolutnie niezbędnej pomocy medycznej. Dodatkowo nie każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce jest obywatelem Unii Europejskiej, nie może więc często skorzystać z takiej karty. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej ofert ubezpieczeń dla obcokrajowców.

Każdy cudzoziemiec powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne

Odpowiednie ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca gwarantuje otrzymanie bezpłatnej pomocy medycznej w wielu przypadkach. Ubezpieczenie to gwarantuje nie tylko otrzymanie podstawowej opieki, ale i mnóstwo innych rzeczy. Dobre ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców umożliwiają:

  • otrzymanie pomocy stomatologicznej w sytuacji mocnego bólu,
  • transportu medycznego do placówki,
  • pokrycie kosztów leków,
  • specjalistycznej diagnostyki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Można więc śmiało stwierdzić, że ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca jest dość mocno rozbudowane. Dzięki temu osoba przebywająca w Polsce może liczyć na pomoc medyczną bez konieczności uiszczania wysokich opłat.

Jak wybrać dobrą ofertę ubezpieczenia?


Na rynku dostępnych jest wiele ofert ubezpieczenia zdrowotnego skierowanych do cudzoziemców. Decydują się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej warto dokładnie zapoznać się z wieloma ofertami. Umożliwi to wybór najkorzystniejszej oferty. Decydując się na zakup polisy ubezpieczeniowej, cudzoziemcy powinni zwracać uwagę na jej szczegóły. Istotne jest, by ubezpieczenie było zgodne z normami narzuconymi przez Unię Europejką.

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego jest niezbędne jeśli obcokrajowiec chce starać się o wizę lub kartę pobytu. Dlatego każdy obcokrajowiec chcący podjąć zatrudnienie w Polsce powinien zatroszczyć się o wykupienie odpowiedniej polisy.

Każdy cudzoziemiec powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Nikt nie planuje wypadku, dlatego warto zabezpieczyć się i posiadać takie ubezpieczenie. Umożliwi ono uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia. Wiele ubezpieczeń pokrywa również koszt powrotu do kraju zamieszkania w przypadku konieczności dalszej hospitalizacji. Warto więc zapewnić sobie bezpieczeństwo i wykupić takie ubezpieczenie.