Ubezpieczenie OC lekarzy – co obejmuje, ile kosztuje?

Zawód lekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością (https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,29945267,czy-lekarz-to-wciaz-dobry-zawod.html). Pod wpływem stresu i przemęczenia medyk może popełnić błąd. Czasem może on okazać się poważny w skutkach dla zdrowia pacjenta. Właśnie z tego względu polskie prawo nakłada na medyków obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Każdy lekarz wykonujący działalność leczniczą musi wykupić polisę. W razie pomyłki to zakład poniesie wówczas odpowiedzialność finansową i zajmie się wypłatą odszkodowania.

OC obowiązkowe lekarza- podstawowe informacje

Ubezpieczenie OC lekarzy to podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. Jeśli lekarz dopuści się błędu w sztuce lekarskiej czy też zaniechania, wówczas zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty leczenia czy też rehabilitacji pacjenta, w zależności od rozmiaru szkód. Ponadto może zająć się zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb, jeżeli nie może pracować czy też prowadzić dotychczasowego trybu życia. Co ważne, medycy mają też możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie albo na mieniu, w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie OC lekarzy to podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy

Obowiązkowe OC lekarzy- dla kogo?

Każdy medyk prowadzący działalność leczniczą musi podpisać umowę z zakładem ubezpieczeniowym. Tego rodzaju polisy przeznaczone są więc dla:

  • lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne (indywidualna albo grupowa praktyka zawodowa),
  • podmiotów leczniczych (całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne lub poza szpitalne, świadczenia ambulatoryjne),
  • diagnostyków laboratoryjnych,
  • fizjoterapeutów,
  • pielęgniarek oraz położnych.

Ubezpieczenie OC lekarzy to podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy

Jakich praktyk nie obejmuje obowiązkowe OC lekarza?

Polisa w pewnych przypadkach nie ochrania lekarza. Mowa przede wszystkim o wydarzeniach, do których doszło podczas pracy medyka na etacie. W takim wypadku, sytuacje te będą podlegały pod polisę pracodawcy. Ponadto obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy nie obejmuje szkód wyrządzonych pacjentowi podczas wizyty przez lekarza, który stracił prawo do wykonywania praktyki czy też jest aktualnie podczas zawieszania działalności leczniczej. Polisa nie uwzględnia także zapłaty kar umownych czy też szkód wyrządzonych podczas zabiegów chirurgii plastycznej, jak i innych procedur kosmetycznych. Chodzi o wszelkie zabiegi, które wykraczają poza korekcję wad wrodzonych czy też powstałych na skutek chorób, czy urazów. Oczywiście, o te sytuacje można rozszerzyć polisę, wykupując specjalny pakiet. Warto też pamiętać, że ubezpieczenie nie zadziała jeśli do szkód doszło przez działania wojenne, lub też doszło do zniszczenia czy zgubienia przedmiotów należących do pacjenta.

Ile kosztuje obowiązkowe OC lekarza?

Koszt rocznej polisy zależy w dużej mierze od tego, co dokładnie obejmuje oraz od sumy ubezpieczenia. Lekarze mogą zdecydować sie na rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia, co oczywiście zwiększy wysokość składki. Średnie ceny wahają się w przedziale od ok. 150 zł do 500 zł. Wybierając ubezpieczenie OC lekarzy nie należy jednak sugerować się tylko ceną. Istotne są warunki polisy, z którymi należy się dokładnie zapoznać przed podpisaniem umowy. Najtańsze warianty mogą nie zapewnić wystarczających sum gwarancyjnych czy też zawierać mnóstwo wykluczeń, które utrudnią wypłacanie ewentualnych odszkodowań.

Wszyscy lekarze prowadzący prywatną działalność leczniczą muszą mieć wykupioną polisę. Obowiązek ten nie dotyczy medyków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę w placówkach medycznych. Wybierając OC należy kierować się jego zakresem, niekiedy warto rozważyć jego rozszerzenie.