Jak dobrać ubezpieczyciela

Ubezpieczenie OC lekarzy pozwala pacjentom na pokrycie kosztów naprawy popełnionych przez medyków błędów. Poniższy artykuł skupi się na wyjaśnieniu, jakie kryteria powinno spełniać takie ubezpieczenie i jak ono działa.

Ubezpieczenie OC lekarzy – jak działa?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego celem jest pokrycie kosztów, jakie ubezpieczony wyrządził osobom trzecim czy też ich mieniu. Ubezpieczenie OC lekarzy występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich nazywany jest ubezpieczeniem podstawowym i jest obowiązkowy dla każdego medyka wykonującego swój zawód w Polsce. Obejmują one sprawy, które można zgłosić ubezpieczycielowi do trzech lat, to znaczy w podstawowym okresie zgłaszania roszczeń. Zawiera ono wyłącznie podstawową sumę gwarancyjną, niezbędną do pokrycia najistotniejszych kwestii.

Ubezpieczenie OC lekarzy pozwala pacjentom na pokrycie kosztów naprawy popełnionych przez medyków błędów

Nieco dalej idzie OC nadwyżkowe. Tu główną różnicą będzie większa kwota sumy gwarancyjnej. Jest ono całkowicie dobrowolne. W niektórych specjalizacjach lekarskich nie będzie koniecznie – jest mało prawdopodobnym, by lekarz pierwszego kontaktu doprowadził do szkód, których nie pokryłoby ubezpieczenie podstawowe. Jednak dodatkowe ubezpieczenie OC lekarzy powinni wykupić np. endokrynolodzy. Skutki ich błędów mogą być bardzo poważne i przekraczać podstawową gwarancję.

OC pokrywa szkody, jakie medyk spowodował swoim działaniem lub zaniechaniem. Ubezpieczenie OC lekarzy dotyczy także dentystów. Zarówno oni, jak i „zwykli” lekarze powinni wykupić ubezpieczenie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Otwierając prywatną praktykę, warto zdecydować się na OC nadwyżkowe. Powinno ono zwiększyć zaufanie pacjentów do danego lekarza.

Podstawowa suma gwarancyjna nie jest jednolita dla wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów. Jej wymiar jest uzależniony od ryzyka, jakie niesie za sobą dana dziedzina medyczna. Wszakże lekarz pierwszego kontaktu i neurochirurg nie mogą się porównywać pod względem szkód, jakie w najgorszym scenariuszu wyrządzą swoim pacjentom. Minimalna kwota waha się od dwudziestu pięciu do nawet stu tysięcy euro. W przeliczeniu stosuje się bieżący kurs unijnej waluty do złotówki.

Czy ubezpieczenie OC lekarzy może nie mieć zastosowania?

Są sytuacje, w których błędy lekarza nie spowodują możliwości ubiegania się o odszkodowanie z jego OC. Szkody, do jakich doszło wskutek:

Ubezpieczenie OC lekarzy pozwala pacjentom na pokrycie kosztów naprawy popełnionych przez medyków błędów

  • zamieszek,
  • wojny,
  • aktów terroryzmu,

nie spotkają się z aprobatą ubezpieczyciela. Ponadto lekarz (lub lekarz dentysta), którego pozbawiono prawa do wykonywania zawodu, nie jest już lekarzem. W związku z tym ubezpieczenie OC lekarzy siłą rzeczy nie posłuży do pokrycia skutków jego błędów.

Jak dobrać ubezpieczyciela?

Rynek ubezpieczeń jest bardzo konkurencyjny, ponieważ w wielu branżach ubezpieczenia są obowiązkowe lub przynajmniej niezwykle pożądane. Dlatego można spotkać dziesiątki zróżnicowanych ofert. Cena może być różna, a ta sama jakość może być tania lub droga. Tu pomogą porównywarki cen. Jednak dalece istotniejsza będzie renoma danego ubezpieczyciela. Nie warto przecież decydować się na usługi kogoś, kto w kryzysowej sytuacji wypłaci odszkodowanie w niepełnej kwocie, z opóźnieniem lub, co najgorsze, w ogóle tego nie zrobi! Dużym atutem jest tu wieloletnie doświadczenie, najlepiej liczone w dekadach. Nieuczciwy ubezpieczyciel nie dałby rady utrzymać się na rynku tak długo. Jeśli działa od lat, jego ubezpieczenie OC lekarzy na pewno jest produktem sprawdzonym, na który będzie można liczyć, jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z niego.