Przed czym chronią ubezpieczenia radców prawnych i czy są obowiązkowe?

Wykup stosownej polisy ubezpieczeniowej kojarzy się z czymś wielce wskazanym, choć nieobligatoryjnym. Chroni przed czynnikami losowymi i minimalizuje koszty, np. leczenia w zagranicznej placówce. Są jednak grupy zawodowe, w których posiadanie standardowego, dedykowanego pakietu OC jest obligatoryjne. Do takiej grupy należą radcy prawni. Co sprawia, że muszą się oni zobowiązać do wykupienia zalecanej polisy i co takie ubezpieczenie wnosi?

Ubezpieczenie dla radców prawnych – czy to konieczne?

Przeciętnemu człowiekowi wykup polisy na życie nie kojarzy się z przymusem. Może to zrobić, jest mu to zalecane, ale nie stanowi żadnego obowiązku. W przypadku radców prawnych posiadanie ważnego OC jest niezbędne. Bez tego nie może swobodnie wykonywać swoich obowiązków. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest fundamentem, bez którego taki radca nie może opiniować, opracowywać projektów aktów prawnych oraz występować przed sądem. Konieczność związana z OC dla radców prawnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, które wyszło w życie w 2003 roku. Legislatywa w Polsce nie pozostawia cienia wątpliwości. Skoro takie ubezpieczenie jest jednym z kryteriów wykonywania pracy, to przed czym chroni taka polisa?

Polisa dla radców prawnych – co ciekawego wnosi

Wykup stosownej polisy ubezpieczeniowej kojarzy się z czymś wielce wskazanym, choć nieobligatoryjnym

Ludzie popełniają błędy. Jedni większe, drudzy mniejsza, ale zawsze. W pewnych sytuacjach błąd może kosztować masę pieniędzy lub być fatalny w skutkach. Tak jest w przypadku specyfiki pracy radców prawnych. Opinia, która jest błędna w założeniach i przynosi więcej szkód, niż pożytku wymaga pokrycia strat. Jeśli na skutek pracy radcy prawnego ucierpiał klient, trzeba pokryć stratę. Właśnie w takich sytuacjach wykorzystywane są ubezpieczenia radców prawnych. W pewnym sensie zdejmują one odpowiedzialność cywilną z pracownika kancelarii, jeśli ten dopuścił się błędu w sztuce prawniczej lub zaniechania. Polisa dla tej grupy zawodowej pokrywa sporą sumę, bo w niektórych przypadkach aż 50 000 euro.

Pakiet OC dla radców prawnych – kto nie może skorzystać?

Sama polisa jest fundamentalna i wynika z rozporządzenia. W świetle prawa nie ma możliwości, aby jej nie wykupić, wykonując taki zawód. Samo posiadanie obowiązkowego OC nie sprawia, że w razie problemów strata materialna zostanie pokryta. Istnieją pewne szczególne przypadki, które wykluczają skorzystanie z poduszki bezpieczeństwa.

  • Pokrewieństwo. Radca prawny, który na skutek swoich działań lub zaniechań wyrządził szkodę jednemu z członków rodziny bądź osobie z nią bezpośrednio spowinowaconej, nie uzyska pokrycia strat.
  • Status. Jeśli radca prawny nie piastuje swojej funkcji, bo został wykreślony z listy radców prawnych bądź zawieszony dyscyplinarnie, to ubezpieczenie radców prawnych nie chroni go przed poniesieniem odpowiedzialności cywilnej.

Radca prawny – jak uniknąć kłopotów?

Jak skorzystać z usług radcy prawnego i się nie sparzyć? To pytanie powinno narodzić się w głowie osób, które planują skorzystać z wiedzy i doświadczenia radcy prawnego. Wielu klientów nie ma świadomości tego, czym jest obowiązkowe OC dla radców. To w niekorzystnych przypadkach prowadzi do zawiązywania współpracy z kimś, kto w zasadzie nie powinien piastować swojej funkcji i narażeniu się na poważne kłopoty. Informacje dotyczące obligatoryjnej polisy ubezpieczeniowej nie są objętą klauzulą RODO. Przed skorzystaniem z usług danego radcy warto sprawdzić, czy posiada on wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej. Taka ostrożność może i wydawać by się mogła przesadzona, ale pozwala spać spokojniej. Jeśli nawet dojdzie do jakiegokolwiek zaniechania lub błędu, to przynajmniej taki klient nie straci.