Obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty – co warto wiedzieć

W kwietniu 2019 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów. Dotyczy ono obowiązkowego posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez każdą osobę (podmiotu) wykonującą działalność leczniczą. Każdy fizjoterapeuta, który pragnie prowadzić lub już prowadzi własną działalność gospodarczą musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Niezależnie czy prowadzi praktykę zawodową, czy też podmiot leczniczy.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Odpowiedzialność cywilna, w skrócie OC są to wszelkiego rodzaju następstwa prawne, które ponosie się w rezultacie spowodowania szkody drugiemu podmiotowi. Wyrządzenie szkody nastąpiło poprzez niewywiązanie się ze zobowiązania czy też nieumyślnego zaniechania czy też nieumyślnych czynów.

W przypadku zawodów medycznych m.in. fizjoterapeutów OC jest obowiązkowe. Jeśli fizjoterapeuta popełni błąd w sztuce w wyniku którego pacjent dozna uszczerbku np. na zdrowiu czy też mieniu, a sąd uzna, że ten fizjoterapeuta jest winny spowodowanej szkody to w konsekwencji będzie on zmuszony do naprawienia szkody. W zależności od potoczenia się sprawy sądowej i ostatecznego wyroku istnieje kilka form naprawienia szkody. Jedna odbywa się poprzez wypłacenie odszkodowania pacjentowi, które pokryje wydatki za operację czy leki. Często należy wypłacić również zadośćuczynienie za skutki psychiczne i cierpienie. W niektórych wypadkach należy liczyć się z wypłaceniem renty, w przypadku kiedy pacjent np. stracił możliwość pracy zarobkowej.

Odpowiedzialność cywilna, w skrócie OC są to wszelkiego rodzaju następstwa prawne, które ponosie się w rezultacie spowodowania szkody drugiemu podmiotowi

Nawet jeśli czyny czy zaniechania były nieumyślne lub w wyniku osób trzecich za które odpowiadamy (przykładowo pracownicy z umową o pracę) spoczywa na fizjoterapeucie odpowiedzialność cywilna. Dlatego też OC jest obowiązkowe dla wszystkich medyków, ponieważ w takich przypadkach wypłacenie świadczeń osoby poszkodowanej leży po stronie ubezpieczyciela (więcej).

Minimalna suma gwarancyjna

Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi posiadać minimalne sumy gwarancyjne wynoszące odpowiednio 30 tysięcy Euro na jedno zdarzenie oraz 150 tysięcy Euro na wszystkie zdarzenia w przypadku prowadzenia praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej. Jeśli dana osoba prowadzi swoją działalność w formie podmiotu leczniczego minimalne sumy gwarancyjne są o wiele wyższe i wynoszą 75 tysięcy Euro na jedno zdarzenie i 350 tysięcy Euro na wszystkie zdarzenia.

Kiedy fizjoterapeuta powinien wykupić ubezpieczenie jeśli pragnie założyć swój podmiot leczniczy lub praktykę zawodową?

W przypadku zawodów medycznych m.in. fizjoterapeutów OC jest obowiązkowe

Należy wykupić policę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeszcze przez zarejestrowaniem swojej praktyki. Jest to podstawowy obowiązek, który należy spełnić przed przejściem do etapu procesu rejestracyjnego. W trakcie procesu rejestracyjnego wypełnia się deklarację o spełnieniu tego obowiązku, a następnie jest ona sprawdzana. Brak polisy ubezpieczeniowej uniemożliwia zarejestrowanie praktyki, a tym samym przyjmowania pacjentów i pracy.

Obowiązkowe polisy OC – czy wszystkie są takie same?

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe OC są takie same pod względem ich zakresu. Wykupienie jej oznacza spełnienie obowiązku OC wynikającego z ustawy z 2019 roku. Warto pamiętać, że mają one swoje ograniczenia i nie ubezpieczają od wszystkiego, dlatego czasami poleca się pomyśleć o ich rozszerzeniu.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pracując na etacie na podstawie umowy o pracę fizjoterapeuta nie musi posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty. W takich przypadkach warto zastanowić się nad wykupieniem dobrowolnej polisy OC. Pracownik ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, które spowodowały szkody do wysokości potrójnej sumy wynagrodzenia. Dobrowolne ubezpieczenie OC chroni pracownika i jego majątek w sytuacjach, gdy sąd uzna winę wyrządzonej szkody i wyda wyrok naprawienia szkody.