Ubezpieczenia radców prawnych

Wykonywanie niektórych zawodów związane jest z ryzykiem popełnienia błędu, który może spowodować szkody po stronie klienta lub pacjenta. W celu zabezpieczenia ich interesów zostało wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to dotyczy zawodów medycznych, prawniczych, budowlanych, związanych z obrotem nieruchomościami, finansami.

Ubezpieczenia radców prawnych

Radca prawny to prawnik, który może być zatrudniony w firmie lub prowadzić własną działalność gospodarczą

Radca prawny to prawnik, który może być zatrudniony w firmie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Bez względu na to musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC. W przypadku prowadzenia kancelarii w formie spółki powinien posiadać dodatkowe ubezpieczenie OC dla spółki, będzie ono obejmowało także roszczenia wynikające z błędów popełnionych przez pracowników.

Radca prawny pomaga swoim klientom podejmować decyzje w bardzo różnych sprawach, sporządza pisma i odwołania do sądów i organów administracji państwowej. Czasami wystarczy jednodniowe opóźnienie, by klient poniósł straty z tego tytułu. Daje mu to podstawę do wystąpienia o odszkodowanie od radcy prawnego. Czasami kwoty odszkodowania są bardzo duże.

Obowiązkowe OC dla radców prawnych

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie chronić radców prawnych przed koniecznością wypłacenia ewentualnego odszkodowania z własnych zasobów finansowych.

Radcy prawni zrzeszeni są w Krajowej Izbie Radców Prawnych, która jest samorządem zawodowym. W ramach opłacanej składki, każdy radca otrzymuje ochronę w ramach obowiązkowego OC. Ochroną objęte jest odszkodowanie do wysokości 1. 502. 725 zł.

Zakres ubezpieczenia OC podpisanego w ramach Umowy Generalnej jest znacznie szerszy i obejmuje zdarzenia dotyczące nie tylko zdarzeń zawodowych, ale także prywatnych:

  • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu (powyżej 20%),
  • zapewnienie ochrony prawnej.

Dodatkowe ubezpieczenia radców prawnych

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie chronić radców prawnych przed koniecznością wypłacenia ewentualnego odszkodowania z własnych zasobów finansowych

Każdy radca prawny ma możliwość wykupienia dodatkowej dobrowolnej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku radców prowadzących doradztwo w sprawie kontraktów podpisywanych przez firmy, w sprawach optymalizacji należnych podatków. Nawet niewielkie błędy mogą powodować duże straty po stronie klienta. Kwota gwarantowana w ramach obowiązkowego OC najczęściej jest niewystarczająca. Dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne za niewielkie podwyższenie kwoty składki pozwala podwyższyć kwotę odszkodowania. Dzięki temu radca prawny nie naraża się na uszczuplenie własnych dochodów.